Produktová ponuka na Kontroling

Kontroling - vlastnosti


 
 

e-mail

   

<<Späť

Verzia pre tlač


Consulting&Solutions

pomáhame klientom budovať podnikový informačný systém.

Sme partnerom spoločnosti Epicor Scala s nadlhšou tradíciou a najpočetnejším tímom odborníkov na podnikový informačný systém iScala na Slovensku. Poskytujeme plné spektrum prezentačných a implementačných služieb, podporu a informácie pre používateľov a záujemcov.

Vlastnosti podnikového informačného systému iScala

Integrovaný - ERP + CRM + Business Intelligence + Kolaborativita (elektronické dokumenty) + WEB reporting + modifikovateľnosť procesov a integrovateľnosť do iných aplikácií + Kontroling a legislatívna podpora
Medzinárodný - viacjazyčnosť, viacmenovosť, podpora lokálnych i medzinárodných účtovných štandardov (US GAAP, IAS, atď).
Jednotný - jednotná verzia podporujúca lokálne špecifiká a legislatívu.
Kompatibilný s ďalšími aplikáciami.
Spoľahlivý - zabezpečujúci plnú integritu dát.
Flexibilný - modulárny a vysoko parametrizovateľný systém.
Výkonný - nástroj pre poskytovanie informácií pre všetky úrovne firmy.
Implementácia - prebieha podľa jednotnej implementačnej metodológie Signature.
Servis - rozsiahla poimplementačné podpora užívateľov a nepretržitá centrálna podpora.
Školenia - štandardné v Scala University, ale aj špeciálne na zakázku.
Bezpečnosť - podľa vyžadovaných štandardov.
Vývoj - jednotná celosvetová koncepcia reagujúca na nové trendy v strategických technológiach.
Kvalita - podporujúca medzinárodne uznávané štandardy kvality ISO 9001.


Epicor-Scala

Spojením spoločností Epicor (USA) a Scala (EU) vznikol globálny líder na trhu pre stredne veľké medzinárodné spoločnosti, ponúkajúc svoje služby viac ako 20.000 zákazníkom v 143 krajinách a s podporou 30 jazykov.

O spoločnosti Epicor Software Corporation

Už 20 rokov je spoločnosť Epicor uznávaným lídrom poskytujúcim integrované softvérové riešenia pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP – enterprise resource planning), riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM – customer relationship management) a riadenie zásobovacieho reťazca (SCM – supply chain management) pre spoločnosti stredného trhu po celom svete. S akvizíciou spoločnosti Scala je Epicor globálnym lídrom na strednom trhu a slúži vyše 20 000 zákazníkom vo vyše 140 krajinách. Epicor využíva inovatívne technológie ako Web services pri vývoji celoplošných, odvetvovo špecifických riešení pre výrobu, distribúciu, služby a stravovacie a ubytovacie zariadenia, ktoré riešenia umožňujú spoločnostiam okamžite zlepšiť efektívnosť v rámci všetkých obchodných operácií a vytvoriť si konkurenčnú výhodu. So škálovateľnosťou a flexibilitou na podporu dlhodobého rastu sú riešenia spoločnosti Epicor doplnené plným sortimentom služieb, čo zabezpečuje sústredenú zodpovednosť a podporuje rýchlu návratnos ť investície a nízke celkové náklady na vlastníctvo. Celosvetové ústredie spoločnosti Epicor sa nachádza v Irvine v Kalifornii. Kancelárie a filiálky sú rozmiestnené po celom svete. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti www.epicor.com.

Najnovšie články

Zmeny v kombinovanej nomenklatúre 2007 Colný sadzobník - Intrastat
(1.6.2007 17:50:31)

Od 1.1.2007 sa sadzba DPH pre lieky mení na 10 % Ak sa Vás to týka, nezabudnite túto zmenu do iScala uviesť ešte pred prvým predajom roku 2007.
(19.12.2006 12:14:51)

iScala 2.3 na trhu ! Rozšírená funkcionalita vylepšujúca možnosti nasadenia iScala.
(13.12.2006 21:07:33)

Odporučená zmena v odpisových metódach iScala Výpočet rovnomerných účtovných odpisov v iScala
(12.4.2006 20:00:31)

Epicor získava ocenenie "Softvérová spoločnosť roka" USA, Južná Kalifornia.
(15.3.2006 4:27:15)


 obsah
 © Consulting & Solutions, s.r.o.
 webdesign
 © Astarta, spol. s r. o.